790 78 78 98

Portfolio

Posłuchaj mojego głosu w wybranych realizacjach, w których wykonywałem nagrania lektorskie

Film reklamowy

Zapowiedź telefoniczna

Reklama telewizyjna

Film reklamowy

Film instruktażowy

Infografika

Film promocyjny